Betlehemské svetlo pre všetkých

Riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka Katarína Bergerová spolu so všetkými zamestnancami pozýva všetkých – v tomto zrýchlenom predvianočnom čase – na krátke zastavenie sa na niektorej z pobočiek Prokofievova, Haanova, Vavilovova 24 a 26.

Rozlúčime sa týmto pred sviatkami s našimi čitateľmi, priateľmi a známymi, ktorí nám boli po celý rok verní, a ktorí nás podporovali. Radi však privítame každého, kto má záujem o tento symbol Vianoc a aj keď nie je čitateľom našej knižnice, zastaví sa u nás pre betlehemské svetlo na úplný záver Adventu 2015.

 

betlemske svetlo 2015

web od 2day