Za kultúrou v januári

Aj v novom roku 2016 pokračujú obľúbené kultúrne podujatia: Music cluby, Bubnovačka orchestra, Cestovateľský klub – pre mladšiu generáciu; divadelné a filmové predstavenia, talk show a Momentum musicum – pre strednú genráciu a pre seniorov ponúkame navštevované tanečno-zábavné popoludnia, klubová činnosť či Večer autentického folklóru. Kultúrne zariadenia Petržalky aj v roku 2016 ponúknu Petržalčanov širokú škálu podujatí, ktoré sú určené pre všetky generácie a pre rôzne záujmové skupiny, takže aj v nasledujúcom roku bude z čoho vyberať.

web od 2day