Ďalší areál školy zrekonštruovaný

Pri oprave areálu spolupracovala samospráva so školským klubom BSC Bratislava, ktorého hlavným zameraním je zabezpečovanie záujmovej činnosti detí a mládeže so zameraním na basketbal. Cieľom rekonštrukcie bola komplexná obnova vonkajšieho spevneného ihriska v areáli ZŠ Holíčska, umiestneného pri Smolenickej ulici v Bratislave-Petržalke, ktorý bol v nevyhovujúcom stave.

Na jeseň tohto roka zmluvná spoločnosť zrealizovala demontáž 6 basketbalových košov a odstránila staré asfaltové povrchov na ploche 1 530 štvorcových metrov. Asfalt bol popraskaný, vypuklý, rozdrobený a prerastený trávou. Následne vyčistila a frézovaním zarovnala betónové plochy, vyčistila dilatačné škáry a praskliny o celkovej dĺžke 350 metrov. Po nanesení spojovacieho postreku asfaltovou emulziou a asfaltobetónu, vyprofilovaní sklonov a spádov, namontovali 6 repasovaných basketbalových košov. Po ukončení hrubých prác vyčistila plochy a rozmerala športoviská pre čiarovanie na basketbal. Po rekonštrukcii tu vznikli 3 basketbalové ihriská.

Oprava areálu bola financovaná z dotácie BSK v rámci projektu „Spolupracujeme k rozvoju“.

DSCN0155 DSCN0157 DSCN0161

DSCN0163 DSCN0166 DSCN0170

web od 2day