Petržalka opäť podporí rôzne aktivity. O viac ako dve tisícky si treba požiadať do konca marca.

V Petržalke sa už dotácie schvaľujú po novom. Poslanci schválením nových pravidiel najmä spresnili účel, na ktorý je možné dotácie žiadať, podmienky ich čerpania, ale aj výšku poskytovanej dotácie, ktorá nesmie presiahnuť 60% celkových nákladov na jeden projekt.

Žiadosti o poskytnutie dotácie do dvetisíc eur môžu žiadatelia adresovať úradu do konca októbra príslušného kalendárneho roka. Rozhodovať o nich bude starosta najneskôr do 60 dní. O žiadostiach nad dvetisíc eur bude rozhodovať miestne zastupiteľstvo. Poslanci v tomto prípade dali žiadateľom čas na podanie žiadosti do konca marca príslušného kalendárneho roka a rozhodovať budú o 75 % z celkovej sumy vyčlenenej z rozpočtu na dotácie.

Novinkou je aj zavedenie nového druhu dotácií, tzv. grantové dotácie. Na tento typ dotácie zverejní samospráva výzvu, ktorú bude schvaľovať miestne zastupiteľstvo dvakrát ročne. Výzva bude obsahovať presné určenie oblastí, lehoty aj maximálnu výšku grantovej dotácie ako aj kritériá výberu žiadateľov.

Aj naďalej bude samospráva zverejňovať žiadosti o dotácie a grantové dotácie na svojej webovej stránke DOTÁCIE.

V rokoch 2013 až 2015 prerozdelila samospráva takmer 300 tisíc eur predovšetkým na podporu športu pre deti a mládež ako aj na podujatia pre seniorov a aktivity občianskych združení pôsobiacich na území Petržalky. Na rok 2016 vyčlenili poslanci opäť v rozpočte na účelové dotácie čiastku 100 tisíc eur.

web od 2day