Rozprávky škôlkarom čítajú seniori

Petržalský projekt „Reťaz skúseností – most generácií“, ktorý realizovala samospráva s finančnou podporou Nadácie Orange v roku 2012 stále žije a seniori spolu so školákmi budujú stále nové prepojenia v podobe spoločných zážitkových aktivít a rôznych podujatí.

Myšlienka osloviť riaditeľku a klientov Domova tretieho veku na Poloreckého ulici, aby chodievali čítať deťom do materskej školy vznikla potom, čo sa materská škola zapojila do kampaní OZ Celé Slovensko číta deťom. Najprv si počas týždňa, kedy deti oslavovali MDD, našli čas rodičia detí a herec Martin Mňahončák, potom v rámci týždňa Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša, kedy medzi deti okrem rodičov prišla napr. speváčka Misha a populizátor detských kníh a kníhkupec Tibor Mrkvička Hujdič. „Potom sme oslovili pani riaditeľku Palúchovú a dohodli sa na pravidelnej a dlhodobej spolupráci. Pani učiteľky v jednotlivých triedach síce pravidelne deťom počas popoludňajšieho odpočinku čítajú rozprávky, ale pre deti je vždy zaujímavým spestrením, keď príde niekto cudzí. Privítajú ho ako návštevu, pripravia vlastnými rúčkami milý darček ako poďakovanie,“ pochvaľuje si projekt Mgr. Soňa Hanzalová, riaditeľka Materskej školy Bulíkova 25. Deti si pri počúvaní rozprávok rozvíjajú fantáziu, budujú vzťah k slovesnému umeniu a tie zvedavejšie sa napríklad stihnú s deduškom alebo babičkou porozprávať. „Mali sme tu dokonca babičku, ktorá deťom aj zaspievala. Príležitosť, kedy sa pri čítaní môžu stretnúť príslušníci najmladšej a najstaršej generácie považujem za krásnu a veľmi prospešnú pro obe zúčastnené strany,“ dodáva. Starkým častokrát príde vhod zmeniť prostredie a navštíviť radostnú a hravú materskú školu a najmä jej zvedavých .

Seniori z Domu tretieho veku, ktorého zriaďovateľom je hlavné mesto, prichádzajú v rámci medzigeneračného projektu s názvom „Rozprávkovo. Starký, starká, prečítaj nám rozprávku!“ za deťmi každú stredu. Biblioterapia, teda čítanie kníh ako forma terapie, má veľký vplyv pri liečbe a podpore psychického zdravia klienta. Okrem toho prináša aj nové informácie, napomáha osobnostnému rozvoju a formuje ľudskú osobnosť. Biblioterapiu realizuje Dom tretieho veku okrem čítania deťom v materskej škole aj čítaním kníh pri lôžku imobilného klienta priamo v zariadení, spoločnými stretnutiami v Literárnej kaviarni, v rámci prednášok a programov v Petržalskej knižnici. Klienti majú možnosť zapožičať si zaujímavú literatúru aj vo vlastnej knižnici zariadenia. „Je to veľmi účinná forma terapie, ktorá pôsobí nielen na myslenie človeka, jeho celkové vnímanie sveta, cítenie, prežívanie, ale v konečnom dôsledku pozitívne vplýva aj na správanie sa k sebe a svojim blízkym“ uzavrela riaditeľka Domu tretieho veku Daniela Palúchová.

web od 2day