Samospráva pripravila pre obyvateľov mapu sociálnych služieb

Na sociálne oddelenie sa často obracajú obyvatelia, ktorí sa ocitnú v náhlej sociálnej núdzi a je pre nich zložité zorientovať sa v poskytovaní širokého spektra sociálnych služieb na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. V mape sociálnych služieb, ktorú samospráva pripravila, sú zadefinované konkrétne sociálne služby poskytované nielen našou mestskou časťou, ale aj Hlavným mestom SR Bratislava, Bratislavským samosprávnym krajom a neziskovým sektorom. Na mape sú títo poskytovatelia rozlíšení aj farebne, čo umožní lepšiu orientáciu aj tým skôr narodeným. Druhú stranu mapy tvorí zoznam podľa zriaďovateľa vrátane popisu poskytovanej služby, presnej adresy a kontaktu na zariadenie.

Zrodeniu tejto mapy predchádzala podrobná analýza poskytovateľov sociálnych služieb na území Petržalky. Analýza bude aj naďalej slúžiť pri tvorbe stratégie rozvoja nových sociálnych služieb v konkrétnej časti sídliska tak, aby bola zabezpečená dostupnosť a vyvážanosť poskytovaných služieb pre jednotlivé časti sídliska. Tlačená verzia mapy je dostupná zdarma na Sociálnom oddelení a v šiestich denných centrách.

Mapa_Petzalka_15000

MU Petrzalka_zadna texty

web od 2day