CASTELLUM

Castellum, Budatínska ulica (zmena územného rozhodnutia)

Popis stavby: Polyfunkčný objekt, funkciou hotela (55 prenajímateľnymi izbami) + zázemie hotela, doplneného funkciami kongresových hál, tančiarní, wellness so zázemím, reštuarácie + funkcia bývania ( 14 bytových jednotiek).

Žiadateľ o územné rozhodnutie Na zámku, a.s., Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná Pôvodné UR: UKSP 2951-TX1/11-Kn-27 zo dňa 8.9.2011
Žiadosť o zmenu UR – 6. 2. 2013
Územné rozhodnutie vydané UKSP 2798/4-TX1/2013-Ga-20, 16. 5. 2013
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 18. 10. 2013

žiadosť o predĺženie platnosti SP 18.2.2016

Stavebné povolenie vydané 1122/2014/10-UKSP/3-Ku-57, 9. 6. 2014

4241/2016/10-UKSP/3-Ku-29
2.5.2016

web od 2day