Petržalka City – lokalita A-( Chorvátske rameno-Hálova-Rusovská cesta) 2.etapa – súbor stavieb, časť Petržalka City , etapa 2A, SO 03.1 Polyfunkčný dom B

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na ktorú bolo dňa 22.2.2016 pod číslom 2945/2016-3.4/ak vydané Rozhodnutie podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené dokumenty sú zverejnené na webovej stránke www.enviroportal.sk.

web od 2day