Petržalské páračky – drápačky

Spevokol Petržalčanka pozýva všetkých na premiéru tanečno-divadelného predstavenia

Petržalské páračky – drápačky, ktoré sa uskutoční 4. júna 2016 o 17.00 h v DK Zrkadlový háj.

Seniori si toto predstavenie nacvičili v réžii Kataríny Babčákovej a pod vedením Alžbety Korbelovej. Po úspechu, ktorý zožali v roku 2013 s projektom Petržalská svadba, ktorá odzrkadľuje kultúrno-územnú rôznorodosť súčasných Petržalčanov a zachytáva prvky tradičnej ľudovej kultúry, sa petržalskí seniori pustili do nacvičovania ďalšieho hudobného, tanečného a divadelného pásma. Po predstavení sú všetci pozvaní na tanečný parket, kde im bude hrať živá kapela.

web od 2day