Poznáme Osobnosti Petržalky za rok 2016

Osobitné spoločenské ocenenie, ktoré je odrazom výnimočnej práce, celoživotného prínosu, či výrazného ľudského činu udelil petržalský starosta Vladimír Bajan šiestim výnimočným osobnostiam, ktoré prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie. Kandidátov na ocenenie navrhovali samotní občania, ale aj neziskové združenia a iné verejné či vzdelávacie inštitúcie. Toto významné spoločenské ocenenie udeľuje petržalská samospráva v rámci Dní Petržalky od roku 1998. Toto prestížne ocenenie si už prevzalo 109 osobností.

Ocenení podľa slov starostu prispeli k lepšej, krajšej, vzdelanejšej, ale aj bezpečnejšej Petržalke. „Ako starosta často počúvam, ako kedysi zatracovaná Petržalka so zanedbanou infraštruktúrou, sa stáva, ak už nie je, najkrajšou bratislavskou mestskou časťou. Miestom kde sa dá žiť. Kvalitne žiť. A taká Petržalka dnes je. No mestskú časť netvoria iba budovy, parky, cesty, ihriská. Tvoria ju predovšetkým ľudia, ktorí sa dožadujú lepšej kvality života. Presne takí ľudia sú tu dnes pred nami a je mi cťou ich za prácu oceniť,“ povedal smerom k oceneným Bajan. Laureáti si ako poslanie vybrali pomáhať, vzdelávať a chrániť. „Som šťastný a poviem to rovno hrdý, že pri tom môžem zo svojej pozície byť,“ dodal.

Zoznam ocenených:

Mgr. Zuzana Milátová
Spoluzakladateľka aj predsedníčka Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež na Slovensku. Priama práca s deťmi a mládežou v uliciach Petržalky neformálnym a preventívnym spôsobom sa stala jej vášňou. Občianske združenie KASPIAN u nás pôsobí od roku 2007 a jeho konkrétne aktivity v sociálnej práci majú dosah zhruba na 400 detí a mladých ľudí ročne.
Stojí za rekonštrukciou skateparku na Markovej ulici, piatich ročníkov medzinárodnej súťaže jazdcov na bicykloch vo voľnom štýle Concrete Jungle Jam a aj aktuálnou rekonštrukciou objektu na Furdekovej ulici, ktorý združenie KASPIAN rekonštruuje, aby sa posilnilo prácu s deťmi a mládežou v Petržalke.

IMG_9328

JUDr. Dušan Srogončík
V roku 1986 sa stal predsedom súdu Bratislava V. Ako predseda sa intenzívne podieľal na jeho vybudovaní, a to nielen materiálnom ale aj personálnom. Ako sudca i ako prednášajúci odovzdáva svoje poznatky mladej odbornej generácii.

IMG_9250

Fridrich Malíšek
Svojou hrou na husle ozvláštňuje od roku 1972 všetky občianske obrady, ktoré zabezpečuje Miestny úrad Bratislava-Petržalka pre obyvateľov – sobáše, zápis detí, jubilejné sobáše, odovzdávanie občianskych preukazov či výučných listov. I keď je už od roku 2000 na zaslúženom dôchodku, ako huslista je stále činný v obradnej sieni v Petržalke. Túto prácu vykonáva takmer každú sobotu už 44 rokov. Tento rok oslávi svoje jubileum – 80 rokov.

IMG_9263

Mgr. Mária Nemešová
Mária Nemešová venuje svoje úsilie obecne prospešnému účelu, zlepšovaniu kvality života občanov a ich participácii na verejnom dianí. Je aktívna v oblasti osvety nájomníkov DOU, bezplatne doučuje mládež DOU, spolupracuje s oddelením životného prostredia na mestskej časti, komunikuje s redakciou Petržalských novín, participuje spolu s mestskou a štátnou políciou na dodržiavaní verejného poriadku.

IMG_9275

Ing. Peter Tvrdoň
Ing. Peter Tvrdoň je riaditeľ Bibiany, medzinárodného domu umenia pre deti. Pôsobil vo vydavateľstvách Tatran, Mladé letá a Obzor, kde zastával rôzne funkcie. Je jedným zo zakladateľov vydavateľstva IKAR. Od roku 2007 pôsobí vo funkcii riaditeľa Bibiany. Podporuje aktívnu a bohatú spoluprácu s Miestnou knižnicou Petržalka, čím sa osobne podieľa na dotváraní kultúrneho života detí, mládeže a dospelých v našej mestskej časti. Bibiana každoročne prezentuj v petržalskej knižnici výstavy z tvorby slovenských a svetových ilustrátorov.

IMG_9284

Ing. Milan Lezo
Už 25 rokov spája svoj osobný aj profesionálny život s Petržalkou. Od roku 2002 je riaditeľom Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka. Vďaka jeho prístupu a nasadeniu, akým motivuje svojich spolupracovníkov, sa mestskej časti darí rozširovať kapacity materských škôl. Pod jeho vedením je stredisko základným pilierom pre materské školy a školské zariadenia v Petržalke.

IMG_9290

Fotogaléria:

IMG_9191 IMG_9205 IMG_9219

IMG_9266 IMG_9304 IMG_9317

IMG_9339 IMG_9189 IMG_9323

web od 2day