Potravinovú pomoc si vyzdvihnite v sociálnej výdajni

Slovenský Červený kríž bude v letných mesiacoch distribuovať balíky potravinovej pomoci v rámci Operačného programu EÚ rodinám v hmotnej núdzi. Obyvatelia, ktorí boli k 31. marcu 2016 evidovaní a poberali dávky v hmotnej núdzia a spĺňajú ďalšie kritériá (nezaopatrené dieťa, invalidný, zdravotné postihnutie, mimoriadne nepriaznivá a krízová životná situácia) , si môžu potravinové balíky vyzdvihnúť v Sociálnej výdajni na Rovniankovej 12 nasledovne:

2. 8. 2016 (utorok) od 13.00 do 16.00 h
8. 8. 2016 (pondelok) od 13.00 do 16.00 h

K prevzatiu balíka je potrebné preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.

web od 2day