Stále spájame generácie

Sociálne oddelenie aj napriek ukončeniu oficiálneho projektu pod názvom Most generácií, reťaz skúseností neustále hľadá možnosti ako prepojiť aktivity staršej a tej najmladšej generácie. Opäť sa im to podarilo dňa 7. júla, kedy zorganizovali spoločný výlet sociálne slabších rodín s deťmi a seniorov z denných centier v Petržalke.

Výletu sa zúčastnilo 60 seniorov a 25 detí a rodičov. Samospráva zabezpečila autobusy, poistenie a vstupné do rakúskeho národného parku Donau-Auen v mestečku Orth. „Pri príchode na zámok v Orthe sme sa rozdelili do troch skupín, každá skupina mala prideleného sprievodcu v slovenskom jazyku. Postupne sme navštívili výstavu o vzniku lužnej krajiny ako aj samotného národného parku. V barokovom divadle sme virtuálne cestovali časom. Počas prehliadky zámockého ostrova sme postupne spoznávali faunu a flóru lužných lesov. Pohľad na druhovú pestrosť živočíchov v dunajskom starom ramene nám umožnila jedinečná pozorovateľňa pod vodou. Na záver sme navštívili vyhliadkovú vežu na zámku„, opísala výlet vedúca oddelenia Alena Halčáková. Po krátkej obedňajšej prestávke sa všetci presunuli do poľovníckeho zámočku v Eckersau, kde sme si prezreli nádherný zámocký park. Výlet si všetci pochvaľovali, páčil sa deťom aj seniorom, ktorí navrhli, aby sa aj v budúcnosti konali takéto spoločné aktivity, ktoré prinášajú radosť so spoločne strávených chvíľ a často vytvárajú dlhodobé priateľstvá medzi generáciami.

DSCN9062 DSCN9066 DSCN9054

web od 2day