Parkovisko Röntgenova

Parkovisko Röntgenova

Popis stavby: Vonkajšie nekryté povrchové parkovisko (99 státí) je inžinierska stavba, ktorá je umiestnená v priestore medzi ulicou Rӧntgenova, objektom First Data Slovakia a estakádou Panónska cesta. Vybudovaním parkoviska dôjde k zvýšeniu parkovacej kapacity v území. Plocha parkoviska 2720 m2. Plocha riešeného územia 3057 m2. Šírka parkoviska 36,80 – 48,55 m.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Digital Park Einsteinova,a. s., Digital Park II, Eisteinova 25, 851 01 Bratislava 5
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 22. 12. 2011
28. 5. 2014 – požiadané o predĺženie platnosti UR,
oznámenie

5.5.2016 požiadané o predĺženie platnosti UR

Územné rozhodnutie vydané 21696/2,554-TX1/2012-Chb-16, 3. 9. 2012

7115/2014/10-UKSP/4 Chb 18, 8. 8. 2014 – predĺženie platnosti UR

6608/2016/10 UKSP/2 Chb 14
18.7.2016 – predĺženie platnosti UR

Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day