Pomôžte so súpisom umeleckých diel a iných objektov

Na území Petržalky sa nachádza množstvo umeleckých diel a pamätihodností, z ktorých mnohé nie sú nikde evidované. Preto sa mestská časť rozhodla spraviť podrobný monitoring všetkých pamätihodností a umeleckých diel. O pomoc žiada aj samotných obyvateľov Petržalky, ktorí majú svoje blízke okolie dobre zmapované. Ak evidujete vo svojom okolí, prípadne niekde na území mestskej časti Petržalka pamätník, pomník, pamätnú tabuľu, umelecké dielo alebo iný významný objekt, zašlite na dole uvedené kontakty adresu či popis umiestnenia, prípadne fotografiu. Zároveň, ak evidujete pamätihodnosť, ktorá je v dezolátnom stave a mohla by ohroziť zdravie a život obyvateľov, nahláste ju tiež.

Kontakty:
Bc. Lenka Krekovičová
mail: lenka.krekovicova@petrzalka.sk
Poštová adresa: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Oddelenie kultúry, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

web od 2day