Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015 a Odpočet plnenia prioritných cieľov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 – 2018

web od 2day