Plaváreň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka

Plaváreň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka

Popis stavby:

Žiadateľ o územné rozhodnutie Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.
Kutlíková 17
852 12 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané UKSP 2216-TX1/2013-Kb-21 zo dňa 14.10.2013 vydané stavebným úradom mestskej časti Bratislava-Rusovce
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané UKSP 4494-TX1/2014-Kb-2 zo dňa 7.5.2014 vydané stavebným úradom mestskej časti Bratislava-Rusovce
Stavebné povolenie vydané 5.8.2016 vydané kolaudačné rozhodnutie
4123/2016/10/UKSP-La-76

web od 2day