Bratislavský týždeň dobrovoľníctva

Do Bratislavského týždňa dobrovoľníctva 2016, ktorý bude v termíne 16.- 22. septembra 2016, sa môžu zapojiť organizácie aj jednotlivci. Stačí sa do 12. septembra zaregistrovať vyplnením on-line formulára. Pomôcť budete môcť aj svojej mestskej časti. Petržalka sa totiž prihlásila s dvomi verejnoprospešnými aktivitami. Dňa 20. septembra 2016 budeme organizovať úpravu a čistenie dvoch verejných priestranstiev. Prvou bude oprava a natieranie lavičiek v Sade Janka Kráľa, z ktorých už niektoré natreli dobrovoľníci v rámci Dňa krivých zrkadiel a druhá bude úprava a čistenie kvetináčov na Topoľčianskej a Fedinovej ulici pri CC Centre. Požiadali sme o 5 – 15 dobrovoľníkov na každú aktivitu. Dobrovoľníkov bude kontaktovať mailom alebo telefonicky koordinátor aktivít – Ing. Dušan Kepko z Oddelenia životného prostredia.

V uvedenom týždni – v dňoch 16. a 17. septembra 2016 – sa koná aj ďalšie podujatie organizované OZ Kresťania v meste – Milujem svoje mesto, počas ktorého sme dobrovoľnícku činnosť zamerali na údržbu záhrady s rozlohou 1830 m2 v areáli Strediska sociálnych služieb Petržalka na Mlynarovičovej ul. č. 23, na čistenie lesa pri Veľkom Draždiaku a lesíka pri Závodisku.

web od 2day