Prvé e-knihy si čitatelia požičali už dnes

Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s portálom eReading.cz ponúka od dnešného rána ďalšiu modernú službu, a to požičiavanie e-kníh. Požičiavanie je bezplatné pre všetkých registrovaných čitateľov a dĺžka výpožičky je 21 dní. Po uplynutí tejto doby sa výpožička automaticky zablokuje. Čitateľ môže mať zároveň požičané najviac dva tituly. Stačí sa prihlásiť do svojho čitateľského konta cez on-line katalóg Carmen, na stránke www.kniznicapetrzalka.sk a zadať číslo čitateľského preukazu a PIN. Vypožičané e-knihy môžu čítať len na čítačkách odporučených spoločnosťou eReading.cz alebo aj na telefónoch, tabletoch a počítačoch. Túto službu petržalská knižnica ako jediná na Slovensku rozšírila o možnosť zapožičať si aj samotnú čítačku na vybraných pobočkách.

Túto novú službu predstavila riaditeľka knižnice Katarína Bergerová na dnešnom slávnostnom otvorení vynovenej pobočky pre deti a mládež na Furdekovej 1. Pobočka poskytuje knižnično-informačné služby a pripravuje knižničné programy a podujatia pre deti a mládež Petržalky vo veku od 4 do 15 rokov. Svoje služby poskytuje pre petržalské časti Dvory a Ovsište a patrí dlhodobo medzi aktívne, obľúbené a navštevované. Detskej verejnosti, materským a základným školám, dospievajúcej mládeži ponúka množstvo vlastných detských literárnych projektov a programov, vytvára podmienky pre voľnočasové vzdelávanie, či zábavou. „Pobočka ročne registruje priemerne 750 stálych detských čitateľov a viac ako 7 tisíc výpožičiek ročne, čo je jasný signál, že knižnice sú pre mladú generáciu dôležité. Rozvoj v tejto oblasti musí byť preto pre každú samosprávu jednou z priorít„, povedal starosta Vladimír Bajan a poďakoval riaditeľke Miestnej knižnice Petržalka a celému kolektívu za ich vynikajúcu prácu na všetkých 10 aktívnych pobočkách. Knižničný fond Petržalky má hodnotu milión eur a obsahuje knihy z oblasti beletrie, populárno-náučnej, dobrodružnej, cestopisnej, umenovednej či encyklopedickej literatúry. Knihy dopĺňajú vybrané tituly časopisov, DVD nosičov a v poslednej dobe veľmi populárne spoločenské a vedomostné hry, ktoré sú prirodzenou súčasťou ponuky detských a rodinných pobočiek.

Bohatá a rôznorodá ponuka programov, moderné služby a trendy, predstavy a požiadavky čitateľov a verejnosti, možnosti získavania informácií, či voľnočasové aktivity detí a mládeže vyžadujú priestor, ktorý zodpovedá dobe a vytvára základ pre úspešnú práceua záujem stálych čitateľov. „Uvedené skutočnosti a realita nás priviedli k rozhodnutiu dispozične upraviť a zmodernizovať interiér aj tejto pobočky„, priblížila cieľ modernizácie riaditeľka petržalskej knižnice Katarína Bergerová a dodala, že úpravou vnútorného priestoru prispôsobili knižnicu na prezentácie spojené s projekciou. Internetová časť pre verejnosť je presunutá do prednej miestnosti, čím sa vyhradil väčší priestor pre prácu s počítačom a poradenstvo pri vyhľadávaní informácií pre deti a pod. Zostávajúce dve malé miestnosti naďalej slúžia ako výpožičný priestor s uloženým fondom k voľnému výberu.

img_2496 img_2509 img_2534

img_2492 img_2490 img_2480

web od 2day