Petržalčania dostali ďalšiu príležitosť na šport

Ďalším príkladom dobrej spolupráce medzi celoslovensky pôsobiaciou spoločnosťou a samosprávou, ktorá do územia prináša benefit pre malých aj veľkých Petržalčanov, je Nadácia Slovenskej sporiteľne. Tá postavila v areáli Základnej školy Nobelovo námestie multifunkčné ihrisko s umelým trávnatým povrchom, na ktorom si žiaci budú môcť zahrať futbal, hokejbal, volejbal aj hádzanú. Mimo vyučovacích hodín bude ihrisko k dispozícii obyvateľom z blízkeho okolia.

Nadácia Slovenskej sporiteľne prostredníctvom podpory kvalitných verejnoprospešných projektov pomáha realizovať aktivity, ktoré posilňujú základné spoločenské hodnoty v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu, zdravia, charity, či tvorby a ochrany životného prostredia. Jednou z podporovaných oblastí je aj oblasť športu a športových aktivít, čím prispieva k pozdvihnutiu športovej úrovne ako aj regiónu mesta. Cieľom Nadácie slovenskej sporiteľne je podporovať mladých ľudí v ich športových aktivitách a návykoch, ako aj priniesť kvalitnú hraciu plochu pre miestne komunity prostredníctvom budovania exteriérových multifunkčných ihrísk v areáloch základných škôl. „Šport posilňuje telo i ducha, vedie k disciplíne, vytrvalosti, posilňuje sociálne vzťahy. Preto Nadácia Slovenskej sporiteľne už dlhodobo podporuje rozvoj športu detí a mládeže na celom Slovensku. Máme radosť z toho, že ďalšie, už 25. multifunkčné ihrisko, ktorého výstavbu sme podporili, prispeje k rozšíreniu možností športovania v Petržalke“, uviedla Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Riaditeľka školy Valéria Fogašová pripravila slávnostné otvorenie ihriska spolu so žiakmi a učiteľmi, ktorí si na túto príležitosť pripravili pestrý program a upiekli perníkové srdiečka ako poďakovanie za rozšírenie možností na šport na ich škole. Pre nepriaznivé počasie sa predstavenie aj so slávnostným výkopom starostu Vladimíra Bajana a predsedu správnej rady Štefana Mája odohralo v telocvični a až potom sa spoločne s členmi správnej rady Štefanom Frimmerom, Petrom Krutilom a správkyňou nadácie Danicou Lacovou presunuli na odovzdávané ihrisko. Spoločnosť FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o., ktorá ihrisko vybudovala, darovala škole navyše rôzne lopty, aby si ihrisko mohli hneď užívať.

„Nadácia za uplynulé roky postavila 24 ihrísk, naše je však prvé na území Bratislavy. Určené je predovšetkým žiakom, ale po vyučovaní si tu môžu zahrať kolektívne loptové športy aj Petržalčania“, dodal starosta Vladimír Bajan a poďakoval nielen zástupcom nadácie, ale aj realizátorovi a deťom za pekný program.

Celková hodnota multifunkčného ihriska je 47 990 eur. Hracia plocha má rozlohu 600 štvorcových metrov, čo je dostatočný priestor pre väčšinu z populárnych kolektívnych športov ako je minifutbal, volejbal, basketbal a hádzaná.

img_3032 img_3108 img_3059

img_3072 img_3088 img_3049

web od 2day