Petržalskí seniori si podmanili východ Slovenska

Od júnovej premiéry hudobno-dramatického pásma Petržalské páračky v podaní amatérskych herečiek, hercov, speváčok, spevákov a hudobníkov z Občianskeho združenia Petržalčanka uplynul práve polrok – a petržalskí seniori sa už môžu pochváliť skvelými výsledkami a úspechmi. Napriek 2-mesačnej prázdninovej prestávke, majú za sebou 11 vystúpení – nielen vo viacerých mestských častiach Bratislavy, ale v novembri sa vybrali aj do okolia Prešova. Úsmevným pásmom Petržalské páračky nadviazali seniori na humorné pásmo Petržalská svadba, ktoré v priebehu troch rokov malo 21 repríz. Za obdobie takmer štyroch rokov kolektív seniorov vo veku 62 – 87 rokov sa pravidelnými nácvikmi, skúškami a vystúpeniami herecky zocelil tak, že na „divadelných doskách“ začali podávať doslova profesionálne výkony. Do páračiek sa zapojilo 25 seniorov (s alternovaním hlavných postáv) pod odborným vedením Kataríny Babčákovej z Národného osvetového centra a vedúcej OZ Petržalčanka, Betky Korbelovej, ktorá s podporou členov združenia navyše „vyhľadáva“ nové možnosti pre vystúpenia a manažuje ich realizáciu.

Petržalskí seniori svojimi vystúpeniami na východe Slovenska si získali tamojších divákov. Tri vystúpenia v priebehu 2 dní (aj s cestou z Bratislavy) boli snáď vrcholom ich tohtoročného vystúpenia. Konkrétne v obciach Víťaz, Široké a Fričovce. Stovky prevažne seniorov (keďže vystúpenia boli určené na záver podujatí venovaných v rámci mesiaca úcty k starším) nielen zaplnilo veľké sály, ale priam ukážkovo aktívne spolupracovali s účinkujúcimi. S nadšením spievali, úprimne prejavovali svoju radosť a potešenie, poniektorí sa ponorili do spomienok svojej mladosti –veď páračky boli súčasťou života ľudí na dedine, mnohí sa aj roztancovali – a každé vystúpenie končilo dlhotrvajúcim potleskom.

Samozrejmosťou na každom vystúpení bola prítomnosť starostu, ktorý nielen privítal petržalských seniorov, ale na záver vyjadril aj úprimnú vďaku za ich ochotu a skvelé predstavenie, ktoré rozosialo medzi prítomných veľkú dávku láskavosti a úprimnosti. Obzvlášť hrejivo vyzneli aj úprimné slová poďakovania mnohých divákov, adresovaných členom súboru, s ktorými zotrvali v družnej diskusii. Ocenili, že s láskou, nadšením a radosťou odovzdávajú kus svojho života a srdca mladším generáciám a oživujú kultúru a tradície zo 60 – 70-tych rokov uplynulého storočia.

Napriek tomu, že všetky tri obce, do ktorých zavítali petržalskí seniori, aby svojím vystúpením „naladili“ domácich na ich mladosť a umožnili im v kruhu priateľov zaspomínať si na neľahké časy, patria medzi malé obce do 2,5 tis. obyvateľov, v každej z nich mali v dome kultúry prekrásnu veľkú sálu. Bez nadsádzky – v Petržalke takú nenájdeme. Tiež ich bohatú účasť Petržalčania mohli závidieť. Napr. v obci Široké s 2445 obyvateľmi je 256 seniorov (z ktorých sú aj mnohí ležiaci a tiež mnohí ešte pracujúci, takže prísť nemohli), stoly s pohostením prestreli pre 120 „domácich“ seniorov – a museli stôl a stoličky operatívne prikladať. Dosiahli rekordnú účasť. Ďalšou zaujímavosťou bolo z obce Víťaz, kde na podujatie prišli ľudia priamo z kostola, spolu s pánom farárom. Vo Fričovciach so starými rodičmi prišli aj vnúčatá a predstavenie sa uskutočnilo v prekrásnom renesančnom kaštieli opradenom bohatou históriou od začiatku 17. storočia. Nielen nádheru kaštieľa, ale aj príjemný personál, perfektnú obsluhu a vynikajúce pohostenie si petržalskí seniori mohli naplno užiť, pretože tam boli aj ubytovaní.

Za vydarené podujatie obrovské poďakovanie patrí starostovi Petržalky, Vladimírovi Bajanovi a vedúcej oddelenia sociálnych vecí Alene Halčákovej, ktorí na plynulý a pohodlný presun seniorov z vystúpenia na vystúpenie zabezpečili autobus. No a nezištnú ochotu a neprekonateľnú obetavosť prejavil aj bývalý vedúci odboru kultúry v Prešove, Vladimír Merkovský , ktorý petržalských seniorov sprevádzal od privítania na železničnej stanici v Prešove, počas všetkých vystúpení, ktoré organizačne zabezpečoval, až po rozlúčku pri nastupovaní do nočného rýchlika Prešov – Bratislava. Vyjadril tak svoj vzťah k šíreniu kultúry a tradícií, ale aj pochopenie pre priateľskú výpomoc spolužiačke zo školských lavíc Betke Korbelovej, vedúcej OZ Petržalčanka.

Nevšedné spomienky na novembrové vystúpenia v troch východoslovenských obciach zostanú v mysliach petržalských seniorov zaiste veľmi dlho. Zároveň asi nie je ďaleko čas, kedy sa tam vyberú opäť, pretože ťažko odolať toľkej úprimnosti, radosti a pohostinnosti, ktorej sa im tam dostalo. Možno „oprášia“ humorné pásmo Petržalská svadba, na ktoré dostávajú ponuky. Neveľký kolektív seniorov vystúpením zviditeľnil nielen Petržalku, ale aj Bratislavu a svojou obdivuhodnou aktivitou, obetavosťou, vytrvalosťou, ochotou a spevácko-divadelným talentom chcú rozdávať radosť i na ďalších pódiách. Kalendár vystúpení OZ Petržalčanka po decembrovej prestávke sa začína počnúc januárom 2017 postupne napĺňať. Popri vystúpeniach na pódiách kultúrnych domov miest a obcí, zvlášť chcú potešiť starších občanov v sociálnych zariadeniach, medzi ktorých prichádzajú bez nároku na honorár, aby im spríjemnili chvíle staroby a pomohli im zaspomínať si na roky mladosti.

Text a foto: Thea Bašťovanská

Hovorí sa, že hudba spája kontinenty. V našom prípade spojila len východ Slovenska so západom, ale doniesla veľa radosti a pozitívnych pocitov, ktoré dnešnému uponáhľanému svetu tak chýbajú…“, napísal v ďakovnom liste starosta obce Široké Stanislav Bartoš a dodal, že seniori si z podujatia odniesli úžasný umelecký zážitok.

p1000003 p1060009 p1070053

p9990798 p9990800 p9990855

p9990914 p9990949 p9990974

web od 2day