„Bytový dom Starý háj“ Černyševského ul. Bratislava

„Bytový dom Starý háj“ Černyševského ul. Bratislava

Popis stavby: Predmetom návrhu je novostavba bytového domu na Černyševského ul. v Petržalke. Objekt má 1pp a 9 np, pričom 9. nadz. podl. je ustúpené. V podz. podl. Je nvrhnutá parkovacia garáž s kapacitou 123 park. miest a pivničné kobky. Na 1.np sú navrhnuté vstupné priestory, prevádzky obchodu a služieb a technické priestory. Na 2.np až 8.np sú navrhnuté byty, na 9.np sú denné časti mezonetových bytov prístupné z 8.np. Celkom je navrhnutých 126 bytových jednotiek.

Žiadateľ o územné rozhodnutie ChP Invest, s.r.o.
Strážna 9/I
831 01 Bratislava

zmena satvebníka v stavebnom konaní:
VI GROUP Starý Háj, s.r.o.
Roľnícka 157, BA

Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 20.7.2016 podaná žiadosť o uzemné rozhodnutie
Územné rozhodnutie vydané 3.10.2016 vydané územné rohodnutie 9104/2016/10-UKSP/Br-22
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 4.3.2016 žiadosť o SP v spojenom územnom konaní a stavebnom konaní

07.11.2016

Stavebné povolenie vydané 31.3.2016 vydané rozhodnutie o zamietnutí návrhu
5225/2016/10-UKSP/Br

8.12.2016 vydané stavebné povolenie 11565/2016/10-UKSP/Br-131

web od 2day