Prilepšenie na sviatky

Tak, ako každý rok, aj tento bude oddelenie sociálnych vecí petržalského miestneho úradu rozhodnutím starostu Vladimíra Bajana vyplácať Petržalčanom, ktorí to najviac potrebujú, mimoriadny vianočný príspevok formou nákupných poukážok.

Najčastejším kritériom na vyplatenie tohto príspevku je zdravotný stav. Spolu bude vianočná dávka rozdelená medzi 190 obyvateľov a rodín. Celkovo je na túto mimoriadnu dávku vyčlenených 14 tisíc eur.

web od 2day