Domáce úlohy? Smer knižnica!

Aj v roku 2017 pomôžu naši šikovní knihovníci žiakom s domácimi úlohami, referátmi či projektami, ktorých vypracovanie si žiada základné počítačové zručnosti. „Radi deťom poskytneme základné informácie a pomoc pri práci s počítačom, a to predovšetkým deťom, ktoré nemajú doma počítač alebo im chýba prístup na internet„, objasňuje cieľ tohto projektu riaditeľka knižnice Katarína Bergerová. Pomocnú ruku podajú deťom pri vypracovaní prezentácií aj domácich úloh. Cenný je najmä individuálny prístup na základe potrieb a zručností každého dieťaťa. Žiakom pomôžu s prácou v textovom a tabuľkovom editore, s prácou s obrázkami, pri tvorbe jednoduchých aj zložitejších prezentácií, s vyhľadávaním, selektovaním a spracovávaním informácií na internete. Cieľom projektu je predstaviť deťom knižnicu ako zaujímavé miesto, kde majú k dispozícii okrem kníh a časopisov aj prístup na internet. Knihovníci radi a ochotne pomôžu žiakom s prípravou do školy na pobočkách Prokofievova 5, Dudova 2, Furdekova 1, Vavilovova 24 a Turnianska 10.

Projekt „Nebojte sa povinného čítania“ ponúka študentom stredných škôl, vybrané literárne diela odporúčanej alebo povinnej literatúry určené pre stredné školy. Projekt má ukázať nadčasovosť a aktuálnosť týchto kníh aj v dnešnom svete pod vedením špičkových lektoriek Mgr. Viery Némethovej a Mgr. Petry Mišákovej, PhD.

Januárové témy:
Od balady po triller – Ján Botto: Margita a Besná, Žltá ľalia, K.J. Erben: Kytice – porovnanie s novšími dielami svetovej literatúry.
Mor ho! Báseň Sama Chalúpku v kontexte tém dnešnej spoločnosti – extrémizmus, násilie, nenávisť.
Rozprávky pre každého. Malý princ a jeho autor – príbeh pilota Exupéryho a chlapčeka so šálom.
Prečo svet potrebuje rozprávky? Michael Ende: Nekonečný príbeh a Hodinový kvet.
Rómeo a Júlia dnes. Shakespearov príbeh lásky a prežívanie vzťahu v rozdielnosti (kultúra, vek, náboženstvo, predsudky, znevýhodnenie: zdravotné a sociálne).

„Terka“ je rozprávanie spojené s čítaním na pobočke Vyšehradská 27 o krízových životných situáciách, v ktorých sa deti môžu reálne ocitnúť. Cieľom projektu je deťom ukázať ako si sami môžu pomôcť v kritických situácia bez paniky, na koho sa môžu obrátiť v prípade, ak nie sú nablízku rodičia a pomôcť im riešiť pocit osamelosti, ak majú v dnešnej dobe príliš zamestnaných rodičov.

Ďalším zaujímavým podujatím na rodinnej pobočke na Turnianskej je podujatie „Žabiak a cudzinec“ inšpirované knihou Maxa Velthuijsa, ktorá deti jednoduchým spôsobom učí vnímať ľudí s inakosťou. Podujatie je smerované na vnímanie handicapov, jazykovej bariéry a na vnímanie rozdielov a odlišností medzi ľuďmi. Deti sa už v útlom veku začínajú stretávať s predsudkami, stereotypmi a skrytou, neopodstatnenou nenávisťou či odmietnutím, ktoré si ľudia v sebe pestujú. Cieľom stretnutia s deťmi je prirodzeným spôsobom, prostredníctvom rozprávkového príbehu objasniť, že inakosť neznamená zlo, a že naše predsudky nemajú vždy reálny základ.

Pokračovanie podvečerného čítania pre deti predškolského veku (a ich rodičov) tzv. večerníčkov pre najmenších spojené s premietaním už prečítanej rozprávky. Knihovník pripraví knihy s večerníčkovými rozprávkami, počítač a dataprojektor a v čitárni knižnice prečíta rozprávku a následne ju aj premietne.

st, št 18.00 – 19.00 h | Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24
po 17,00-18,00 h | Furdekova 1
št 17,00-18,00 h | Furdekova 1
po 18,00- 19,00 h | Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24

web od 2day