Ďalší príklad dobrej spolupráce

Kvalitné vzdelávanie v základných školách a dobrá starostlivosť o deti v materských školách nepochybne patria k prioritám petržalskej samosprávy. Veľa sa hovorí o tom, v akom stave sú školy a o tom, že je málo miest v škôlkach, no akosi sa zabúda na to, že viac miest v škôlkach si vyžaduje aj viac učiteliek. Učiteľov základných a materských škôl je žalostne málo. Okrem toho aj tí, ktorí v školách učia, postupne odchádzajú do dôchodku. Vlani ich bolo 23, tento rok dovŕši dôchodkový vek 13 pedagogických zamestnancov.

V petržalských materských školách učí 28 mimobratislavských učiteliek. Z nich 10 denne do Petržalky dochádza, 18 býva v podnájmoch. V základných školách je takýchto učiteľov 63, z nich denne dochádza 25 a v podnájme býva 38 učiteľov. Pritom učiteľka materskej školy s 5-ročnou praxou zarába 500 eur v čistom a za podnájom v 1-izbovom byte platí 400 eur. Vieme, že ceny podnájmov sa v Bratislave pohybujú zhruba od 300 do 600 a viac eur. Priemerný plat učiteliek v materských školách je zhruba 600 eur a v základných 800 eur. V školských kluboch a centrách voľného času je priemerná mzda pedagogických pracovníkov ešte nižšia. Toto všetko sú dôvody, prečo je o učiteľov taká núdza. Mnohí by do Bratislavy prišli aj z iných krajov, ale bývanie si tu nemôžu dovoliť. Možno sa táto situácia o niečo zlepší, ak sa učiteľom naozaj od septembra či januára zvýšia platy.

Každý problém má ale svoje riešenie, aspoň čiastkové. Jedno také vzišlo z dobrej spolupráce petržalskej samosprávy a Bratislavského samosprávneho kraja. Petržalský starosta Vladimír Bajan hľadal, ako zabezpečiť pre mimobratislavských učiteľov lacnejšie ubytovanie. Jednou z možností bolo využiť miesta v stredoškolských internátoch. Oslovil preto predsedu BSK, či by takáto možnosť bola reálna. BSK vyšiel Petržalke v ústrety a po spoločných rokovaniach predsedu BSK Pavla Freša a starostu Petržalky Vladimíra Bajana sa skonkretizoval aj internát. BSK prisľúbil 15 miest na Vranovskej ulici. Podľa prvého prieskumu má o takéto ubytovanie záujem 10 učiteľov. Zvyšné miesta by mestská časť ponúkla opatrovateľkám. Okrem toho majú petržalskí učitelia možnosť využiť aj voľné miesta v iných stredoškolských internátoch.

„Som veľmi rád, že k takejto dohode došlo,“ hovorí petržalský starosta Vladimír Bajan. „Je to naozaj príklad toho, ako si samosprávy dokážu pomáhať, vedia nájsť spoločnú reč, ak to naozaj chcú. Ponúknuté miesta určite využijeme, rozhodne totiž chceme našim učiteľom a učiteľkám, ale aj opatrovateľkám pomôcť. Naša predstava je, že by tieto miesta v internátoch financovala naša mestská časť a od učiteľov by vyberala len nejaký symbolický poplatok, napríklad úhradu energií. Okrem toho veríme, že sa so župou dohodneme na nekomerčnej cene za prenájom,“ dodal Vladimír Bajan.

web od 2day