Chemická ochrana drevín vo verejnej zeleni v MČ Bratislava-Petržalka proti škodcom

Druh zákazky Podlimitná zákazka
Predmet Chemická ochrana drevín vo verejnej zeleni v MČ Bratislava-Petržalka proti škodcom
Celková suma 90 000 € bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska na poskytnutie služby
Predloženia ponuky 03.03.2017, 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné 06.03.2017, 10:00 hod.
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day