Lokálne opravy miestnych komunikácií pre peších (chodníkov) a opravy bezbariérových úprav

Názov Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o.
IČO 00 896 225
Adresa Trnavská cesta 57, 821 04 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Predmet Lokálne opravy miestnych komunikácií pre peších (chodníkov) a opravy bezbariérových úprav
Celková suma 82 965,97 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 31.01.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day