V Petržalke oslavovali 90-ročné dvojičky

Anna a Mária síce pochádzajú z Veľkých Ripnian v okrese Topoľčany, ale viac ako 40 rokov žijú v Petržalke, kde oslávili aj svoje spoločné „deväťdesiatiny“. Nielen, že sa narodili v ten istý deň, ale spoločne vyštudovali aj obchodnú školu v Bratislave, mali spoločnú záľubu v plávaní a vydávali sa v tom istom roku. Ich deti sa narodili len s trojdňovým rozdielom a sú to tiež dievčatá. Celý život sú si sestry Anna a Mária veľmi blízke a aj napriek tomu, že im už nohy neslúžia ako kedysi, sa denne navštevujú, čo im umožňuje aj to, že bývajú v tom istom dome na Medveďovej ulici.

Ku krásnemu životnému jubileu im prišiel s kyticou zablahoželať petržalský starosta Vladimír Bajan, ktorý im poprial najmä pevné zdravie a životný optimizmus. „Som rád, že ľudia, ktorí sa sem prisťahovali z rôznych kútov Slovenska prežili v Petržalke nezabudnuteľné chvíle a našli tu svoj domov“, dodal. Pri krátkom rozhovore si sestry zaspomínali na svoju mladosť a poďakovali za milé prekvapenie. Zároveň ich starosta pozval na tradičné posedenie jubilantov, ktoré v spolupráci so sociálnym oddelením organizuje dva razy do roka pre všetkých, ktorí oslávili 75 a viac rokov. Samospráva pre petržalských seniorov už niekoľko rokov pripravuje spoločenské posedenie s kultúrnym programom a slávnostnou večerou ako malé poďakovanie a príležitosť na spoločné stretnutie.

web od 2day