Lokálne opravy miestnych komunikácií

Názov Pittel+Brausewetter s.r.o.
IČO 35 943 653
Adresa Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Predmet Lokálne opravy miestnych komunikácií
Celková suma 83 749,20 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 31.01.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day