Sme iní, sme vaši

Modrý deň už tradične usporiadala Materská škola na Iľjušinovej ulici, na ktorej z dvanástich tried sú dve integrované špeciálne triedy pre deti s poruchou autistického spektra. Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme priblížili širokej verejnosti ako prebieha vzdelávanie v špeciálnych triedach a integrácia intaktných detí a detí s „autizmom“. V Materskej škole Iľjušinova využívajú individuálnu aj skupinovú formu integrácie a už štvrtý rok s veľkým úspechom aplikujú aj obrátenú formu integrácie – inklúziu. „To znamená, že detičky bežnej triedy sa priamo zúčastňujú na výučbe s deťmi v špeciálnej triede na vopred dohodnutý čas. Integrovaná výchova a vzdelávanie je prínosom pre obidve skupiny detí – deti sa učia pomáhať slabším kamarátom, prejavujú empatiu a na druhej strane detí s „autizmom“ sa učia napodobňovaním svojich kamarátov ako zahajovať sociálny kontakt a sociálnu interakciu, komunikovať, športovať, spoločne sa hrať“, priblížila riaditeľka školy Mária Králiková.

Tento rok si s deťmi zatancoval Laci Strike so svojou skupinou a deti mu zas predviedli ich hip-hopové kreácie, ktoré sa naučili. Spoločne si zaspievali s Beatou Dubasovou a jej gitarovým doprovodom a potom so starostom Vladimírom Bajanom vypustili do sveta modré balóny so správou „Sme iní, sme vaši“. Táto materská škola je jedinečná nielen vďaka tomu, že má integrované deti s poruchou autistického spektra, ale že tu využívajú najmodernejšiu multistimulačnú metódu v špecializovanej terapeutickej miestnosti s vodnou posteľou. „Vďaka fantastickým učiteľkám a ich láskavej a obetavej práci pod vedením pani riaditeľky Králikovej dosahuje škola dlhodobo vynikajúce výsledky“, ocenil prácu kolektívu školy starosta Petržalky.

web od 2day