Kancelárske potreby

Názov Tibor Varga TSV PAPIER
IČO 32 627 211
Adresa Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Druh zákazky Elektronický kontraktačný systém
Predmet Kancelárske potreby
Celková suma 5760 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Elektronický kontraktačný systém
Predloženia ponuky 28.03.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day