Polyfunkčný objekt Krasovského

Polyfunkčný objekt Krasovského

Popis stavby: Predmetom návrhu je novostavba, má navrhnutých 17 nadzemných podlaží a jedno podzemné, z toho 17.np je ustúpené. V jlavnej hmote na prvom nadzemnom podlaží je vstup, kaviareň, priestory na prenájom a technologické miestnosti. Na 1.pp sú navrhnuté pivničné kobky, parkovanie, sklad a CO kryt. Na 2.-11.np sú navrhnuté apartmány, na 12.-16.np byty. Na 17.np je navrhnutý bazén, vírivé vane a spoločenská miestnosť pre obyvateľov domu. Na teréne sú parkovacie miesta a vnútroblokový park.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Krasovského s.r.o.
Nám. Slobody 28
Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 17.8.2016
Územné rozhodnutie vydané 10.5.2017 vydané územné rozhodnutie
1916/2017/10 UKSP-La-13
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day