Deratizácia verejných priestranstiev v MČ Bratislava-Petržalka

Názov Chemix-D s.r.o.
IČO 31 406 840
Adresa Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava
Druh zákazky Podlimitná zákazka
Číslo obstarávania 3710/2017/03-KP
Predmet Deratizácia verejných priestranstiev v MČ Bratislava-Petržalka
Celková suma 135 000 € bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska na poskytnutie služby
Predloženia ponuky 03.03.2017, 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné 06.03.2017, 10:00 hod.
Otvárania ponúk – kritéria 04.04.2017, 09:00 hod.

web od 2day