Rekonštrukcia strechy pavilónu B3, ZŠ Budatínska 61, Bratislava

Názov Techkon s.r.o.
IČO 36 245 267
Adresa Seredská 247/4012, 917 01 Trnava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 4564/2017/03-KP
Predmet Rekonštrukcia strechy pavilónu B3, ZŠ Budatínska 61, Bratislava
Celková suma 51 646,90€ s DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 20.04.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day