Júnový program v knižnici

Miestna knižnica aj na mesiac jún pripravila pre svojich čitateľov nielen kvalitné čítanie ale aj množstvo sprievodných podujatí. Napríklad stále sa môžete zapojiť do projektu „V.V.V. – vstúp – vyber – vypožičaj“. Je to výber stovky titulov odporúčaných kvalitných kníh vyčlenených v samostatných sektoroch pre deti mladých dospelých od 11 do 19 rokov s možnosťou vlastného hodnotenia, komentára a odkazu v prečítanej knihe pre nasledujúceho čitateľa.

Taktiež Miestna knižnica Petržalka vyhlásila už 28. ročník celoslovenskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2017. Pôvodné, doposiaľ nepublikované práce v kategóriách próza a poézia v stanovenom rozsahu môžete posielať až do 09. 06. 2017 na adresu knižnice. Slávnostné vyhlásenie sa uskutoční v októbri 2017. Presné pravidlá nájdete na www.kniznicapetrzalka.sk v časti Projekty a súťaže.

web od 2day