Dobrovoľníctvo seniorov ako potenciál pre Petržalku

Seminár zorganizovala Rada seniorov – poradný orgán starostu – v spolupráci so Združením kresťanských seniorov v Petržalke. Seminár sa uskutočnil 25. mája v pastoračnom centre Kostola Sv. rodiny v Petržalke. Cieľom seminára bolo oboznámiť seniorov o tom, čo to dobrovoľníctvo je, o možnostiach dobrovoľníctva v Bratislave a v okolí a o aktuálnych dobrovoľníckych ponukách. Dôležité boli informácie o právach a povinnostiach dobrovoľníkov, o etikete a o tom, čo všetko sa dá dobrovoľníctvom získať.

Dobrovoľníctvo je významný nástroj aktivizácie seniorov, využitie ich tvorivého potenciálu a ich participácie na živote spoločnosti. Ľudia si pomáhajú od nepamäti, solidarita a vzájomná pomoc tvorí základ existencie ľudskej spoločnosti. Každý z nás bol v živote niekedy dobrovoľníkom, či už poskytnutím pomoci príbuzným, susedom, alebo to bola dobrovoľná práca pre
školu, športový klub, občianske združenie či útulok pre zvieratá. Účastníci seminára sa zhodli, že dobrovoľníctvo je prirodzený prejav občianskej zrelosti. Prináša konkrétnu pomoc tomu, kto ju potrebuje, ale zároveň poskytuje dobrovoľníkovi pocit zmysluplnosti. Je zdrojom nových skúseností, zručností, zážitkov a obohatením v medziľudských vzťahoch. „Meniaca sa demografická situácia bude do budúcna vyžadovať stále väčšiu spoluprácu ľudí rôznych vekových kategórií a posilňovanie vzťahov v rodine, komunite a v spoločnosti, preto vnímam dobrovoľníctvo ako dôležitú súčasť občianskej spoločnosti“, dodáva starosta Vladimír Bajan.

Lektorkami seminára boli Soňa Tatic a Lucia Johanesová z Bratislavského dobrovoľníckeho centra. Na seminár bola pozvané aj riaditeľka Strediska sociálnych služieb v Petržalke, Soňa Chanečková a Marta Majerčáková z Domu Rafael. Vo svojich vystúpeniach hovorili najmä o poskytovaní sociálnych služieb seniorom a o ponukách konkrétnych dobrovoľníckych činností v týchto zariadeniach.

web od 2day