Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin 2017

Počas letných prázdnin je potrebné prerušiť prevádzku každej materskej školy (v súlade s vyhláškou) najmenej na tri týždne z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovoleniek zamestnancov. V tomto roku stanovila Petržalka v súlade s platnou vyhláškou o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. prevádzku materských škôl, školských jedální materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka počas letných prázdnin 2017 nasledovne:

 

v júli (1. až 31. 7. 2017) budú v prevádzke
MŠ Macharova
MŠ Pifflova
MŠ Bradáčova
MŠ Bulíkova
MŠ Jankolova
MŠ Haanova
MŠ Iľjušinova
MŠ Bzovícka
MŠ Turnianska
MŠ Tupolevova

v auguste (1. až 31. 8. 2017) budú v prevádzke
MŠ Bohrova
MŠ Nobelovo námestie v MŠ Röntgenova
MŠ Rovniankova
MŠ Šustekova
MŠ Lachova
MŠ Gessayova 2 v MŠ Gessayova 31
MŠ Holíčska 50 v MŠ Holíčska 30
MŠ Lietavská
MŠ Strečnianska
MŠ Ševčenkova

Materské školy, ktoré majú sídlo v priestoroch základných škôl – MŠ Gessayova 2, MŠ Holíčska 50, MŠ Nobelovo nám. 6 – budú mať prerušenú prevádzku počas celých letných prázdnin od 01.07.2017 do 31.08.2017 a deti budú navštevovať materské školy v blízkosti:
MŠ Gessayova 2 v MŠ Gessayova 31,
MŠ Holíčska 50 v MŠ Holíčska 30,
MŠ Nobelovo nám. 6 v MŠ Röntgenova 16.

MŠ Tupolevova, ktorá má sídlo v ZŠ Tupolevova, bude mať zabezpečené stravovanie v MŠ Iľjušinova, preto bude v júli v bežnej prevádzke.

web od 2day