Ľudia s mentálnym postihnutím skrášlia Sad Janka Kráľa

Skutky bývajú často lepšie, než tisíce slov. Môžeme vám rozprávať o tom, že aj ľudia s mentálnym postihnutím dokážu byť pre spoločnosť prínosom, že sú schopní naučiť sa mnohé veci, že ich netreba podceňovať… No ešte lepšie azda spravíme, keď vám to ukážeme. A to tam, kde to najjednoduchšie uvidíte – priamo v Petržalke. Čo sme si teda, milí Petržalčania, pre vás pripravili?
Mladí ľudia s mentálnym postihnutím sa spolu s niekoľkými firemnými dobrovoľníkmi pustia 9. júna do opravy lavičiek v Sade Janka Kráľa. Po dohode s Mestskou časťou Bratislava–Petržalka budú novým náterom ošetrené lavičky v centrálnej časti sadu a pomôžeme aj s likvidáciou náletových drevín.

Chceme ukázať, že ľudia s mentálnym postihnutím nie sú iba prijímateľmi pomoci od druhých, ale sami dokážu aktívne pomáhať a byť prospešnými pre spoločnosť a komunitu. O ľuďoch s mentálnym postihnutím panuje všeobecne veľa nesprávnych a nepravdivých predstáv. Jednou z nich je aj to, že nie sú schopní pracovať, a preto sú pre trh práce nezaujímaví.
Pravdou však je, že väčšina z týchto ľudí môže a chce pracovať. Ľudia s mentálnym postihnutím môžu byť zamestnaní na rôznych pracovných pozíciách. Nielen umývanie riadov, lakovanie nábytku, práca v práčovni a hotelových službách, môžu pracovať aj ako pomocní kuchári, kuriéri, čašníci, záhradníci, pomocníci v kancelárii. Dôležité je dať im príležitosť, aby svoj potenciál mohli ukázať.

Oprava lavičiek v Sade Janka Kráľa nie je jedinou aktivitou, ktorú ZPMP v SR pre verejnosť chystá. Už dva dni nato, 11. júna, zorganizujeme pod záštitou starostu MČ Petržalka Vladimíra Bajana Deň krivých zrkadiel, ktorý sa uskutoční v priestoroch Auparku (pri detských ihriskách) a v Sade Janka Kráľa.

PhDr. Iveta Mišová, riaditeľka Republikovej centrály združenia dodáva: „Deň krivých zrkadiel je dňom venovaným ľuďom s mentálnym postihnutím. Pripravili sme program pre celú rodinu a všetkých, ktorí sa chcú príjemne stráviť voľný čas. Chceme, aby verejnosť spoznala, že aj ľudia s mentálnym postihnutím sa vedia zabaviť a vedia pripraviť zaujímavý program. Súčasťou akcie je aj koncert pre verejnosť, na ktorom vystúpia Thomas Puskailer aj skupina La3no Cubano. Pozývame všetkých prežiť príjemný Deň krivých zrkadiel s nami!“

Mgr. Marián Horanič, projektový manažér ZPMP v SR

web od 2day