Viacpodlažná bytová výstavba Južné Mesto Zóna C4

Viacpodlažná bytová výstavba Južné Mesto Zóna C4

Popis stavby: Obytný súbor Zóna C4 je pokračovaním výstavby urbanistického súboru“Južné Mesto“. Zńa C4 sa rozprestiera na východ od križovania komunikácií Azúrová – Fialová. Predmetom dokumentácie je umiestnenie piatich samostatných so siedmimi a jeden objekt so šiestimi nadzemnými podl. a jedným suterénom. V suterénoch je navrhnuté parkovanie, na 1.np sú navrhnuté obchodné prevádzky, služby a byty s predzáhradkami.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Eltraco, s.r.o.
Poštová 3, BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 4.7.2017
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day