Na linke Petržalka – Kolárovo

Seniori z DC Strečnianska sa už po tretí raz stretli s členmi zo Spolku priateľov slovenskej kultúry Kolárovo. Teraz to bolo pri príležitosti XVII. ročníka osláv sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda spojeného aj s oslavami Dňa slovenskej kultúry v Kolárove.

Boli to oslavy príchodu slovanských vierozvestcov v roku 2003, keď v parku v strede Kolárova odhalili pamätník sv. Cyrilovi a Metodovi. Odvtedy je 5. júl každoročne vyhlásený za Deň slovenskej kultúry aj za účasti Slovákov z južného Maďarska.

Kolárovský spolok je jediný svojho druhu na južnom Slovensku. Kolárovskí Slováci teda hľadajú následníkov, partnerov a priateľov, ktorí by im pomohli šíriť slovenskú kultúru na národnostne zmiešanom území, kde sú Slováci v menšine. Skúseností zo spolkovej činnosti už majú nadostač, preto sa radi s nimi podelia aj s druhými. Na spoluprácu boli oslovení aj naši seniori z DC Strečnianska. A tí sa na každú spoločnú aktivitu veľmi tešia, lebo stretnutia sú pre nich veľmi obohacujúce.

web od 2day