Hurá prázdniny

Včera oddelenie sociálnych vecí zorganizovalo akciu „Hurá prázdniny“, kde sa stretli v zariadení opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ulici deti zo sociálne slabších rodín, deti z materskej školy na Bradáčovej a klienti Strediska sociálnych služieb. Organizátori stavili tento raz na súťaživosť všetkých zúčastnených a pripravili pre nich päť športových disciplín. Akcie sa zúčastnilo 16 detí zo sociálne slabších rodín, 16 detí z MŠ Bradáčova, 30 klientov zo zariadení na Mlynarovičovej a Vavilovovej a aj 8 rodičov.

Každý súťažiaci odchádzal s odmenou, ale najväčší úspech mala čokoládová fontána, kde si každý mohol pripraviť ovocie v čokoláde. S čokoládovými fúzikmi odchádzali nielen tí malí ale aj skôr narodení. Akciu pripravila mestská časť aj vďaka pomoci firmy Le cheque dejeuner.

web od 2day