Seniori nás reprezentovali v Malackách

Najlepší športovci z 2. ročníka športových hier seniorov postúpili na krajské športové hry, ktoré sa konali 3. júla 2017 v Malackách v Spojenej škole Františka Assisi. Tohto športového podujatia sa zúčastnilo 96 športovcov z 8 okresov Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí boli rozdelení do 4 kategórií podľa veku a pohlavia. Súťažilo sa v týchto tradičných disciplínach – beh na 60 m a 200 m -muži, beh na 50 m a 100 m ženy, hod granátom na cieľ, vrh guľou, streľba zo vzduchovej pušky, zápolenie v pingpongu a v hre petang. Športovci mali možnosť súťažiť maximálne v 3 disciplínach. Netradičnou disciplínou bol pre ženské pretekárky hod valčekom. Súčasťou podujatia bol aj výstup na zrúcaninu hradu v Plaveckom Podhradí. Všetkým zúčastneným blahoželáme a tešíme sa, že Petržalka bude mať svoju reprezentantku aj v celoslovenskom kole v Trenčíne.

Na úvod športových hier vystúpili mažoretky z Malaciek a svojím vystúpením spestrili športové zápolenie, ktoré slávnostne otvorili župan Pavol Frešo a primátor Malaciek Juraj Říha, ktorí prevzali záštitu nad týmto podujatím. Za JDS prišli seniorov povzbudiť predseda Ján Lipiansky a podpredseda Alojz Luknár.

web od 2day