Geografický informačný systém už testujú Petržalčania

Petržalka zverejnila na svojich stránkach ďalšiu novinku – Geografický informačný systém. Návštevníci stránok si tu zatiaľ môžu vyhľadať číslo pozemku, kto má povinnosť odstraňovať z komunikácii sneh alebo poskytovateľov sociálnych služieb. Postupne doplníme aj informácie o cyklotrasách, školách, športoviskách, ale napríklad aj to, či má vlastník psa riadne odvedenú daň.

Samospráva sa už dlhšie zaoberala myšlienkou vytvorenia spoločného softwerového riešenia pre prácu jednotlivých oddelení najmä s priestorovými informáciami, ale aj pre vytváranie, editáciu, aktualizáciu, zdieľanie a publikovanie informácií. Zavedenie tohto systému a možnosť pracovať s ním v jednotlivých vrstvách prinesie nielen zefektívnenie práce v rámci úradu. Cieľom sú kvalitnejšie výstupy, ktoré budú priebežne aktualizované, budú zohľadňovať súvislosti a v neposlednom rade ich bude možné rýchlo spracovať a vyhodnotiť.

Geografický informačný systém môžu už teraz – v obmedzenom rozsahu – využívať aj obyvatelia. „Postupne budeme rozsah informácií rozširovať o ďalšie údaje a cieľom je vytvoriť spoločný živý systém komunikácie medzi obyvateľmi a samosprávou“, dodal starosta Vladimír Bajan. V súčasnosti sú sprístupnené vrstvy zvereného majetku, správcov komunikácií a poskytovateľov sociálnych služieb.

web od 2day