Petržalka pozýva na verejnú diskusiu o komunitnom pláne

Mestská časť Bratislava-Petržalka je pripravená predložiť návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie 2018 – 2022, ktorý budú schvaľovať poslanci. Tomu však bude predchádzať verejná diskusia s obyvateľmi a odbornou verejnosťou. Cieľom verejnej diskusie je zohľadniť miestne špecifiká, potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb, predchádzať zhoršeniu sociálnych situácií a riešenie miestnych sociálnych problémov. „Je pre nás dôležité, aby sme o tomto dokumente verejnosť nielen informovali, ale aby obyvatelia na tvorbe komunitného plánu aj aktívne participovali“, povedal starosta Vladimír Bajan.

Verejné prerokovanie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie 2018 – 2022 sa uskutoční dňa 11. septembra 2017 (pondelok) o 16.00 h v CC Centre, Jiráskova ul. č. 3 v Petržalke.

web od 2day