Dar od pána Waltera Machera pre našich seniorov

Klienti Strediska sociálnych služieb dostali 50 prikrývok, ktoré ich zahrejú počas blížiacich sa jesenných chladných dní. Nečakaný veľkorysý dar prišiel osobne odovzdať pán Walter Macher zo susedného Rakúska. Za sprostredkovanie ďakujeme Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Prikrývky značky WENATEX v hodnote 10 000 Eur, daroval pán Walter s prianím, aby si ich klienti užívali v pohode a s radosťou. Pán Macher, po prehliadke budovy strediska, ocenil ťažkú a náročnú prácu zamestnancov zariadenia. „Päťdesiat prikrývok umožní 50 našim klientom odkázaným na pomoc, skvalitniť poskytované služby a spríjemniť im pobyt v zariadení opatrovateľskej služby. Ešte raz srdečná vďaka pánovi Macherovi za štedrý dar a prajeme mu veľa úspechov v ďalšej práci,“ poďakovala riaditeľka strediska Soňa Chanečková štedrému sponzorovi.

web od 2day