Nadstavba polyfunkčného objektu, Farského 3266, Bratislava

Nadstavba polyfunkčného objektu, Farského 3266, Bratislava

Popis stavby: Nadstavba súčasného 2- podlažného polyfunkčného objektu o jedno nadzemné podlažie s využitím na apartmánové byty s realizáciou nového schodiskového priestoru a parkovacích miest pre 31 automobilov, z toho 5 samostatných garáží

Žiadateľ o územné rozhodnutie SLOVTO, s.r.o.
Vajnorská 28, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 17.9.2014
Územné rozhodnutie vydané 12.3.2015 – rozhodnutie o umiestnení stavby
1082/2015/10-UKSP/3-Ku-4
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 21.11.2016 žiadosť o SP
Stavebné povolenie vydané 18.9.2017 stavebné povolenie
2251/2017/10 UKSP/3-Ku-76

web od 2day