Prepravná služba už o pár dní

Petržalka opäť posunula latku kvality v poskytovaní svojich sociálnych služieb o stupienok vyššie. Od 1. októbra tu totiž štartuje prepravná služba. Podobná služba funguje napríklad v Starom Meste, kde je ale zabezpečená formou príspevku na taxík. Petržalka však ponúka aj čosi navyše. Okrem komfortu v špeciálne vybratom aute bude k dispozícii aj vodič, ktorý klientom pomôže s nastupovaním a vystupovaním, aj s manipuláciou s invalidným vozíkom. Klientom tak nepochybne poskytne väčší pocit bezpečia.

„Táto služba pomôže nielen samotnému chorému človeku, ale zároveň odbremení rodinných príslušníkov od prepravy na návštevu nemocnice, pri vybavovaní úradných záležitostí alebo aj pri návšteve rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí,“ dodáva starosta Vladimír Bajan.

Na prepravnú službu bude mať nárok Petržalčania s ťažkým zdravotným postihnutím, klienti Strediska sociálnych služieb, ale aj tí, ktorých momentálny zdravotný zdrav obmedzuje v pohybe. Prepravnú službu teda môže využívať aj človek, ktorý má napríklad zlomenú nohu. Na prepravnú službu má Petržalka k dispozícii priestranný Peugeot Partner, do ktorého sa pohodlne vojde aj invalidný vozík, keďže má vyšší podvozok, dobre sa doň nastupuje aj ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou.

Služba bude fungovať počas pracovných dní v čase od siedmej do pol štvrtej, treba si ju objednať minimálne deň vopred medzi 8.30 a 15.00 h na tel. č. 0903 290 378. Kto chce prepravnú službu využívať, musí ale najskôr v budove Strediska sociálnych služieb na Vavilovovej 18 predložiť potrebné doklady – rozhodnutie o dôchodku, preukaz ŤZP, posudok z ÚPSVaR alebo potvrdenie lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

Táto služba ale nebude úplne zadarmo, niečo si za cestu bude musieť zaplatiť aj klient. Koľko? Petržalčan, ktorý si ju objedná, zaplatí 0,30 eura za kilometer, rovnakú sumu zaplatí aj ten, kto ho bude prípadne sprevádzať. Prepravnú službu si ale môže objednať aj ten, kto nemá v Petržalke trvalé bydlisko, zaplatiť ale bude musieť 0,50 eura za kilometer cesty. K úhrade za prepravu sa pripočíta stojné – za každú začatú hodinu 1,50 eura. Stojné pre sprevádzajúcu osobu je bezplatné. Minimálna platba za výjazd je určená vo výške 2 eurá. Využívanie tejto novej služby vyhodnotí samospráva do pol roka od jej zavedenia.

Bližšie informácie a požadované formuláre získajú záujemcovia TU.

web od 2day