Opravy miestnych komunikácii bitúmenovými zálievkami v správe mestskej časti Bratislava – Petržalka

Názov littlefinger s.r.o.
IČO 44 768 575
Adresa Pasienková 2/F, 821 06 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 9544/2017/03-KP
Predmet Opravy miestnych komunikácii bitúmenovými zálievkami v správe mestskej časti Bratislava – Petržalka
Celková suma 177 600 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 20.09.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day