Opravy spevnených povrchov v rámci areálov materských škôl v správe mestskej časti Bratislava – Petržalka

Názov littlefinger s.r.o.
IČO 44 768 575
Adresa Pasienková 2/F, 821 06 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 9545/2017/03-KP
Predmet Opravy spevnených povrchov v rámci areálov materských škôl v správe mestskej časti Bratislava – Petržalka
Celková suma 177 430,80 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 22.09.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day