Centrálne spravované multifunkčné zariadenie

Názov TA Triumph – Adler Slovakia s. r. o.
IČO 31345638
Adresa Plynárenská 2, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania
Predmet Centrálne spravované multifunkčné zariadenie
Celková suma 4 682 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na dodanie tovaru
Predloženia ponuky 06.10.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day