Strážna služba

Názov Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s.r.o.
IČO 36208922
Adresa Ľudovíta Štúra 70, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania
Predmet Strážna služba
Celková suma 7 439,99
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na dodanie služby
Predloženia ponuky 13.10.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day